Modernizácia plavebných
komôr vodného diela Gabčíkovo

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie
výkonnosti, spoľahlivosti a tým aj konkurencieschopnosti
vodnej cesty Dunaj.

Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa v priestoroch hlavnej budovy podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, v Bratislave uskutočnilo koordinačné stretnutie k projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ spolufinancovaného z Nástoja na prepájanie Európy – CEF Transport. Na stretnutí sa okrem zástupcov z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Vodohospodárskej výstavby, š. p. (ďalej aj VV, š. p.) zúčastnili aj zástupcovia Dopravného úradu SR a akademickej

Počas októbra a novembra 2018 sme mali viacero príležitostí na prezentáciu projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a projektu – DaReM – rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj. Dňa 25. 10. 2018 sme boli s projektami na 36. medzinárodnom podujatí Priehradné dni, ktoré sa v termíne od 24. 10. do 25. 10. konalo v Bratislave. Ten istý deň, teda 25. 10. 2018 v Bratislave sme

Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa v priestoroch hlavnej budovy podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, v Bratislave uskutočnilo koordinačné stretnutie k projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ spolufinancovaného z Nástoja na prepájanie Európy – CEF Transport. Na stretnutí sa okrem zástupcov z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Vodohospodárskej výstavby, š. p. (ďalej aj VV, š. p.) zúčastnili aj zástupcovia Dopravného úradu SR a akademickej

Počas októbra a novembra 2018 sme mali viacero príležitostí na prezentáciu projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a projektu – DaReM – rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj. Dňa 25. 10. 2018 sme boli s projektami na 36. medzinárodnom podujatí Priehradné dni, ktoré sa v termíne od 24. 10. do 25. 10. konalo v Bratislave. Ten istý deň, teda 25. 10. 2018 v Bratislave sme

Partneri projektu