Modernizácia plavebných
komôr vodného diela Gabčíkovo

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie
výkonnosti, spoľahlivosti a tým aj konkurencieschopnosti
vodnej cesty Dunaj.

Feb 2019

Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo v priebehu nasledujúcich desiatkach mesiacov prejdú kompletnou inováciou a modernizáciou. Ide o ich prvú veľkú obnovu od roku 1992, teda od uvedenia vodnej stavby do prevádzky. Projekt je spolufinancovaný z grantového programu Európskej komisie - Nástroj na prepájanie Európy CEF. Zmluvu o dielo podpísal podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), s víťazom verejného obstarávania tento týždeň.

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných

Jan 2019

Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa v priestoroch hlavnej budovy podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, v Bratislave uskutočnilo koordinačné stretnutie k projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ spolufinancovaného z Nástoja na prepájanie Európy – CEF Transport. Na stretnutí sa okrem zástupcov z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Vodohospodárskej výstavby, š. p. (ďalej aj VV, š. p.) zúčastnili aj zástupcovia Dopravného úradu SR a akademickej

2

Feb 2019

Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo v priebehu nasledujúcich desiatkach mesiacov prejdú kompletnou inováciou a modernizáciou. Ide o ich prvú veľkú obnovu od roku 1992, teda od uvedenia vodnej stavby do prevádzky. Projekt je spolufinancovaný z grantového programu Európskej komisie - Nástroj na prepájanie Európy CEF. Zmluvu o dielo podpísal podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), s víťazom verejného obstarávania tento týždeň.

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných

Jan 2019

Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa v priestoroch hlavnej budovy podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, v Bratislave uskutočnilo koordinačné stretnutie k projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ spolufinancovaného z Nástoja na prepájanie Európy – CEF Transport. Na stretnutí sa okrem zástupcov z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Vodohospodárskej výstavby, š. p. (ďalej aj VV, š. p.) zúčastnili aj zástupcovia Dopravného úradu SR a akademickej

2

Partneri projektu