KONTAKT

Projektová manažérka Vodohospodárskej výstavby, š.p.

Henrieta Farkas
henrieta.farkas@vvb.sk
Vodohospodárska výstavba, š.p.
Slovensko