KONTAKT

Projektový manažér Agentúry Rozvoja Vodnej Dopravy

Ing. Nikoleta Balážová
nikoleta.balazova@arvd.gov.sk
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Slovensko

Projektová manažérka Vodohospodárskej výstavby, š.p.

Lenka Koprivová
lenka.koprivova@vvb.sk
Vodohospodárska výstavba, š.p.
Slovensko