Modernizácia plavebných
komôr vodného diela Gabčíkovo

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie
výkonnosti, spoľahlivosti a tým aj konkurencieschopnosti
vodnej cesty Dunaj.

Mar 2021

The COVID 19 pandemic and change of technical solution of the upper lock gate armature delayed meeting a milestone

 

Bratislava, 19.03.2021Construction works on modernization of the Gabčíkovo Waterwork’s navigation locks are delayed for almost two months due to COVID-19 pandemic situation. A complete renovation is necessary for ensuring safeness, fluency and reliability of navigation on Slovak section of the Danube river. Works

2

Mar 2021

The COVID 19 pandemic and change of technical solution of the upper lock gate armature delayed meeting a milestone

 

Bratislava, 19.03.2021Construction works on modernization of the Gabčíkovo Waterwork’s navigation locks are delayed for almost two months due to COVID-19 pandemic situation. A complete renovation is necessary for ensuring safeness, fluency and reliability of navigation on Slovak section of the Danube river. Works

2

Partneri projektu