Modernizácia plavebných
komôr vodného diela Gabčíkovo

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie
výkonnosti, spoľahlivosti a tým aj konkurencieschopnosti
vodnej cesty Dunaj.

Feb 2021

Bratislava, on 18.12.2020Divers managed to complete works on sealing of the intake structure of both lock of Gabčíkovo waterworks before the Christmas holiday. International water transport through Gabčíkovo waterworks will be thus operated without restrictions as of today, 18.12.2020 from 5 pm on.Navigation through the Gabčíkovo weir had been cyclically interrupted due to upgrading works carried out under

2

Feb 2021

Bratislava, on 18.12.2020Divers managed to complete works on sealing of the intake structure of both lock of Gabčíkovo waterworks before the Christmas holiday. International water transport through Gabčíkovo waterworks will be thus operated without restrictions as of today, 18.12.2020 from 5 pm on.Navigation through the Gabčíkovo weir had been cyclically interrupted due to upgrading works carried out under

2

Partneri projektu