Modernizácia plavebných
komôr vodného diela Gabčíkovo

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie
výkonnosti, spoľahlivosti a tým aj konkurencieschopnosti
vodnej cesty Dunaj.

Sep 2020

Due to upgrading works on the project “Upgrade of Gabčíkovo locks“ navigation through the Gabčíkovo weir will be cyclically suspended for nine hours daily from 28. 09. 2020 to 17. 01. 2021. The operation will be restricted on working days from 8:00 to 17:00 o´clock with exception of two weeks during Christmas holidays (from 19. 12. 2020 to 03. 01.

Aug 2020

Mr. Vladimír Kollár, Director General of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), welcomed a delegation of the Czech and Slovak Transport Ministries yesterday at the Gabčíkovo Waterworks. Representatives of both resorts were interested in work progress in the modernization project of Update of Gabčíkovo Locks and the operation during their visit. The meeting was held within a framework of discussions of

2

Sep 2020

Due to upgrading works on the project “Upgrade of Gabčíkovo locks“ navigation through the Gabčíkovo weir will be cyclically suspended for nine hours daily from 28. 09. 2020 to 17. 01. 2021. The operation will be restricted on working days from 8:00 to 17:00 o´clock with exception of two weeks during Christmas holidays (from 19. 12. 2020 to 03. 01.

Aug 2020

Mr. Vladimír Kollár, Director General of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), welcomed a delegation of the Czech and Slovak Transport Ministries yesterday at the Gabčíkovo Waterworks. Representatives of both resorts were interested in work progress in the modernization project of Update of Gabčíkovo Locks and the operation during their visit. The meeting was held within a framework of discussions of

2

Partneri projektu