Modernizácia plavebných
komôr vodného diela Gabčíkovo

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie
výkonnosti, spoľahlivosti a tým aj konkurencieschopnosti
vodnej cesty Dunaj.

 

Modernized right lock of the Gabčíkovo Waterworks

is being put into full operation

Gabčíkovo/Bratislava, 8th November 2021The right lock chamber of the Gabčíkovo Waterworks, which has been upgraded and modernized since 2019, is now in full operation (from Sunday noon). VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), together with the contractor, have successfully completed the trial operation.

After

2

 

Modernized right lock of the Gabčíkovo Waterworks

is being put into full operation

Gabčíkovo/Bratislava, 8th November 2021The right lock chamber of the Gabčíkovo Waterworks, which has been upgraded and modernized since 2019, is now in full operation (from Sunday noon). VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), together with the contractor, have successfully completed the trial operation.

After

2

Partneri projektu