Dnes, 21.12.2023 sa oficiálne uviedla do prevádzky aj ĽAVÁ PLAVEBNÁ KOMORA.

Po takmer piatich rokoch sú tak od dnešného dňa v prevádzke obidve plavebné komory a Vodné dielo Gabčíkovo opäť môže slúžiť všetkým, ktorí chcú a potrebujú využívať vodnú cestu v plnom rozsahu.

Veríme, že modernizáciou plavebných komôr v spolupráci s CINEA, EK, Ministerstvo dopravy SR, Metrostav a.s.,  Aquatis, a.s., Regotrans, spol. s r.o., SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik sme dosiahli spoločný cieľ: poskytnúť nepretržité a stabilné plavebné podmienky a zabezpečiť bezpečný prejazd cez obe plavebné komory.

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy.