MULTIMEDIA

Uvádzanie zmodernizovanej pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky

Upgrade of Gabčíkovo Locks

Oceľové časti hornej brány vodného diala Gabčíkovo

Prvé komponenty dolných oceľových vrát pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo sú už na Slovensku

RTVS

Markíza

Minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj

O projekte boli v roku 2021 v odborných časopisoch publikované aj tieto články:

 

Zdroj: Inžinierske stavby 02/2021

Zdroj: Inžinierske stavby 02/2021

Zdroj: Inžinierske stavby 05/2021

Zdroj: Inžinierske stavby 05/2021

Zdroj: Konstrukce 04/2021

Zdroj: Konstrukce 04/2021