Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 28.5.2024 v čase od 8:00 - 24:00 bude zastavená plavba plavebnými komorami na Vodnom diele Gabčíkovo z dôvodu odstránenia veľkého provizórneho hradenia na pravej

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si aktívne pripomína Deň Zeme, ktorý sa oslavuje každoročne 22. apríla. Pri tejto príležitosti sa zapája do rôznych aktivít zameraných na ochranu životného prostredia a na zvyšovanie

Rok 2022 - Pravá plavebná komora po modernizácii - pozrite si spolu s nami pokračovanie príbehu  so zaujímavými údajmi  o jednotlivých modernizovaných objektoch plavebnej komory.
Video: Metrostav a.s.

https://www.facebook.com/gabcikovolocks/videos/800698871894167

Projekt „Inovácia a modernizácia


Ešte predtým ako sa vrátime k prácam, ktoré prebiehali na ľavej plavebnej komore, pripomeňme si chvíle, keď sa ukončila modernizácia pravej plavebnej komory a momenty, keď sme ju uviedli po

Ďalší rok uplynul a ďalší prišiel. Prajeme vám, aby ste sa s každým rokom dotkli svojich snov.

Nech v Novom roku 2024 je každý nový deň naplnený zdravím, láskou, porozumením a