Bratislava, 16.10.2020

Plavba cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo je v súčasnej dobe cyklicky prerušovaná z dôvodu modernizačných prác realizovaných pod vodou. Od pondelka 19.10.2020 bude doprava cez ľavú plavebnú komoru Vodného diela

Už zrealizované, aktuálne prebiehajúce i plánované aktivity v zmysle harmonogramu prác boli predmetom v poradí 3. koordinačného stretnutia k projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, ktoré sa konalo v stredu 12. februára 2020