Rok 2022 - Pravá plavebná komora po modernizácii - pozrite si spolu s nami pokračovanie príbehu  so zaujímavými údajmi  o jednotlivých modernizovaných objektoch plavebnej komory.
Video: Metrostav a.s.

https://www.facebook.com/gabcikovolocks/videos/800698871894167

Projekt „Inovácia a modernizácia


Ešte predtým ako sa vrátime k prácam, ktoré prebiehali na ľavej plavebnej komore, pripomeňme si chvíle, keď sa ukončila modernizácia pravej plavebnej komory a momenty, keď sme ju uviedli po

Ďalší rok uplynul a ďalší prišiel. Prajeme vám, aby ste sa s každým rokom dotkli svojich snov.

Nech v Novom roku 2024 je každý nový deň naplnený zdravím, láskou, porozumením a

Komplexné skúšky ľavej plavebnej komory skončili a od 20.11.2023 prebieha skúšobná prevádzka, počas ktorej sa uskutoční niekoľko desiatok preplavieb a vyskúšajú rôzne plavebné režimy.Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného

3.11.2023 sme počas komplexných skúšok testovali zatváranie Dolných vrát do prietoku.Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy.

2.11.2023 sme v rámci komplexných skúšok realizovali Haťovanie cez záskokovú klapku. Haťovanie cez plavebnú komoru je pomerne zriedkavé a deje sa len cez horné vráta (segment).

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných