25.7.2021

Dostali sme príležitosť prezentovať projekt "Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo" aj na odbornom školení v Tadžikistane.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, bola o pomoc pri príprave a realizácii odborného školenia