17.06.2022

Vodohospodárska výstavba, š. p., sa tento týždeň zúčastnila v prezentačnom stánku Ministerstva životného prostredia SR na 23. ročníku výstavy vodného hospodárstva v Trenčíne.

Vodohospodári návštevníkom výstaviska priblížili informácie z prevádzky Vodného

12.05.2022

V rámci programu Školenia odborne spôsobilých osôb pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu v Smoleniciach boli tento týždeň prezentované aj aktuality o postupe prác na projekte Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre