Modernizácia plavebných
komôr vodného diela Gabčíkovo

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie
výkonnosti, spoľahlivosti a tým aj konkurencieschopnosti
vodnej cesty Dunaj.

Feb 2019

The locks at the Gabčíkovo Waterworks will undergo complete innovation and modernisation over the next years. These are the first major improvements to the locks since 1992, when the waterworks were put into service. The project is co-financed from the Connecting Europe Facility (CEF), a grant programme of the European Commission. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), signed the

Jan 2019

A coordination meeting for the Upgrade of Gabčíkovo locks project, co-funded by Connecting Europe Facility – CEF Transport – took place in Bratislava headquarters of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK on Thursday 29 November 2018. The meeting was attended by representatives of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic and Vodohospodárska výstavba, š. p. (VV, š. p.), representatives

2

Feb 2019

The locks at the Gabčíkovo Waterworks will undergo complete innovation and modernisation over the next years. These are the first major improvements to the locks since 1992, when the waterworks were put into service. The project is co-financed from the Connecting Europe Facility (CEF), a grant programme of the European Commission. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), signed the

Jan 2019

A coordination meeting for the Upgrade of Gabčíkovo locks project, co-funded by Connecting Europe Facility – CEF Transport – took place in Bratislava headquarters of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK on Thursday 29 November 2018. The meeting was attended by representatives of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic and Vodohospodárska výstavba, š. p. (VV, š. p.), representatives

2

Partneri projektu