Počas medzinárodnej konferencie sme zaznamenali samé pozitívne ohlasy ohľadom našich európskych projektov.