Už zrealizované, aktuálne prebiehajúce i plánované aktivity v zmysle harmonogramu prác boli predmetom v poradí 3. koordinačného stretnutia k projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, ktoré sa konalo v stredu 12. februára 2020 v Bratislave.