Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si aktívne pripomína Deň Zeme, ktorý sa oslavuje každoročne 22. apríla. Pri tejto príležitosti sa zapája do rôznych aktivít zameraných na ochranu životného prostredia a na zvyšovanie povedomia o jeho dôležitosti.

Dňa 25.04.2024 sa pri príležitosti medzinárodného Dňa zeme konala v Infocentre Vodného diela Gabčíkovo náučná exkurzia pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Žiaci sa okrem získaných zaujímavých informácií o význame Dňa Zeme, využívaní vodných tokov, prebiehajúcich projektov podniku a obnoviteľných zdrojoch energie, zúčastnili aj náučnej exkurzie na Vodnom diele Gabčíkovo a jeho modernizovaných plavebných komorách.

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, je spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy.