Počas modernizácie plavebných komôr sa využívala aj rôzna technika. Vzhľadom na prístup k niektorým objektom bolo potrebné využiť obrí žeriav, ktorý slúžil na uloženie dielcov dolných vrát do komory. Tieto boli postupne zvárané do finálnej podoby.
Pozrite si s nami zábery, ako sa takýto žeriav z plavebnej komory vyťahoval.