2.11.2023 sme v rámci komplexných skúšok realizovali Haťovanie cez záskokovú klapku. Haťovanie cez plavebnú komoru je pomerne zriedkavé a deje sa len cez horné vráta (segment).
Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy.