22.04.2022

Montáž kotviacich dosiek s konzolou ložiska pre záskokovú klapku

Foto: MTS (P. Zemančík).