08.03.2022

Dolné dvojkrídlové vráta ľavej plavebnej komory sú už takmer zdemontované.