01.04.2022

Začala sa inovácia a modernizácia ľavej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo | ASB.sk 

Zdroj: Metrostav

Spoločnosť Metrostav, a. s., divízia 8 sa presunula s prácami do ľavej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo. Hotové dielo plánujú odovzdať v januári 2023.

Modernizačné práce na ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo sa začali ihneď po odovzdaní pripraveného staveniska, t. j. suchého doku. Búracie a demontážne práce napredovali rýchlo.

Demontovaných je 100 % pohyblivých častí: všetky oceľové konštrukcie klapky horných vrát, dolných vrát a regulačných uzáverov. Dokončili sa aj búracie práce armatúr muriva na hornom zhlaví na horných vrátach a záskokovej klapke. Aktuálne sa už realizuje stavebná pripravenosť na montáž armatúr muriva klapky a horných vrát.

Zdroj: Metrostav

Dokončili sa búracie práce armatúr muriva na hornom zhlaví

„Od začiatku sme nasadili obrovské tempo. Sme poučení a vyškolení z prác na pravej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo. Pomáha nám tiež dokončená projektová dokumentácia,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér spoločnosti Metrostav, a. s., o aktuálnom priebehu stavebných prác na inovácii a modernizácii plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo.

Kompletne demontovaný je aj hydraulický systém a začali sa montáže potrubných rozvodov pre novú hydrauliku. Dolu v kanáloch od decembra 2021 do konca januára 2022 prebiehal geofyzikálny prieskum stavu podzákladia plavebnej komory. Injektáže podzákladia by sa mali začať na prelome marca a apríla 2022.

Pôvodný prístup do kanálov bol cez úzky otvor. Pohodlný prístup materiálu za pomoci žeriavu umožnilo vybúranie dvoch dočasných otvorov. | Zdroj: Metrostav

Na začiatku marca 2022 sa z oceliarskej dielne spoločnosti Metrostav, a. s., začnú navážať diely dolných vrát. Do finálnej podoby ich budú konštruktéri za pomoci žeriavov zvárať priamo na dne plavebnej komory. Takisto sa navážajú horné vráta a v komore pod horným zhlavím prebieha predmontáž prvého nosníka NK1.

Zefektívnili stavbu

Pracovníci spoločnosti Metrostav, a. s., pristúpili k dvom praktickým opatreniam, ktoré zefektívnili prebiehajúce práce. Na hornom zhlaví postavili stacionárny vežový žeriav, ktorý obsiahne celé stavenisko horného zhlavia a časti plavebnej komory a zníži potrebu využívania mobilných žeriavov.

Aktuálne sa realizuje stavebná pripravenosť pre montáž armatúr muriva klapky a horných vrát. | Zdroj: Metrostav

Druhým praktickým riešením bolo vyrezanie dvoch dočasných otvorov s rozmerom približne 2 × 3 m medzi plavebnou komorou a systémom plnenia a prázdnenia, čo umožnilo pohodlný prístup materiálu pomocou vežového žeriava do kanálov. Pôvodný prístup do kanálov bol cez úzky otvor, všetok materiál i vybavenie staveniska sa museli nosiť manuálne kus po kuse.

Zdroj: Metrostav

Termín dodržia

Všetci zúčastnení veria, že práce na ľavej komore budú pokračovať podľa plánu. „Hotovo bude podľa plánu. Nemôžeme si dovoliť vybočiť z nastaveného tempa. To, čo sme sa na pravej komore naučili, musíme teraz zužitkovať,“ uzatvára Radek Liška.

www.metrostav.cz

 

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy.