Ešte predtým ako sa vrátime k prácam, ktoré prebiehali na ľavej plavebnej komore, pripomeňme si chvíle, keď sa ukončila modernizácia pravej plavebnej komory a momenty, keď sme ju uviedli po viac ako dvoch rokoch v novembri 2021 do riadnej prevádzky.
Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, je spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy.