17.06.2022

Vodohospodárska výstavba, š. p., sa tento týždeň zúčastnila v prezentačnom stánku Ministerstva životného prostredia SR na 23. ročníku výstavy vodného hospodárstva v Trenčíne.

Vodohospodári návštevníkom výstaviska priblížili informácie z prevádzky Vodného diela Gabčíkovo i Vodného diela Žilina. Zároveň mali príležitosť prezentovať aj progres na európskom projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, ktorý je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy.