Bratislava, 18.12.2020

 

Práce na utesnení priesakov na nápustnom objekte oboch plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo stihli potápači zrealizovať ešte pred začiatkom vianočných sviatkov. Od dnešného dňa (18.12.2020) od 17:00 hod. tak bude medzinárodná lodná doprava cez Vodné dielo Gabčíkovo opäť bez obmedzení.

 

Plavba cez stupeň Gabčíkovo bola cyklicky prerušovaná z dôvodu modernizačných prác na európskom projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ od 28.9.2020. Každodenná dopravná výluka trvala od 9:00 do 17:00 hod., pričom sa predpokladalo, že práce budú ukončené najneskôr 17.1.2021.

 

Zástupcovia Európskej komisie ocenili rýchlosť prác i transparentnosť komunikácie, ktorú označili za príkladnú aj pre ďalšie krajiny EÚ. Zároveň  zdôraznili, že práve takéto dobré správy otvárajú Slovensko podpore ďalších európskych projektov, ktoré bude naša krajina predkladať.

 

Podľa generálneho riaditeľa VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.), Vladimíra Kollára sa naplnilo želanie Európskej komisie, zástupcov najvýznamnejších európskych plavebných spoločností, Ministerstva dopravy a výstavby SR a samotnej VV, š. p.:

„Mám veľkú radosť z toho, že dotesnenie dilatačných škár na nápustnom objekte stihli potápači dokončiť ešte pred blížiacimi sa Vianocami a doprava cez stupeň Gabčíkovo môže byť vďaka ich pracovnému nasadeniu opäť bez dopravnej výluky v ľavej plavebnej komore. Práce pod vodou v hĺbke cca 15 – 25 metrov boli mimoriadne náročné aj vzhľadom na jesenno-zimné obdobie, počas ktorého boli realizované a aj vzhľadom na súčasnú pandémiu. Išlo o nevyhnutnú a kľúčovú akciu v rámci nášho modernizačného projektu,“ povedal Vladimír Kollár, ktorý sa zároveň poďakoval zástupcom Ministerstva dopravy a výstavby SR za ich profesionálnu spoluprácu v oblasti včasného informovania dotknutých plavebných spoločností a medzinárodnú komunikáciu na vysokej úrovni.

 

Kľúčovými aktivitami v rámci projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ je modernizácia horných a dolných vrát, inovácia plniaceho a prázdniaceho systému, stabilizácia podložia a vytvorenie expertného kontrolného systému. Projekt je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy CEF vo výške 85 % (takmer 123 miliónov eur bez DPH).

 „Výhradnú zodpovednosť za informácie použité v článku nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.“