Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ dostane priestor na prezentovanie v rámci 39. ročníka veľtrhu CONECO, 28. ročníka veľtrhu RACIOENERGIA a 5. ročníka výstavy VODA. Veľtrhy sa uskutočnia v priestoroch Incheba Expo Bratislava pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Veľtrhy sa budú konať od stredy 11. apríla do soboty 14. apríla 2018 v čase medzi 9:00 – 18:00 hod.

Návštevníci získajú počas celého trvania veľtrhov informácie o európskom projekte v rámci expozície Ministerstva životného prostredia SR (hala B1) v stánku podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, a zároveň počas odborného programu v hale D (Programové centrum), ktorý sa bude konať vo štvrtok 12. apríla 2018 v čase od 15:00 do 17:00 hod.

Veľtrhy CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2018 sa konajú každoročne a prinášajú nové trendy v stavebníctve i v architektúre.

Špecializovaná sekcia s názvom VODA predstavuje riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, či podporu v oblasti vodného hospodárstva.

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (Upgrade of Gabčíkovo locks) je spolufinancovaný z II.  výzvy finančného nástroja Európskej komisie – Nástroj na prepájanie Európy (CEF – Transport).