Informácie o aktuálnom stave projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, o jeho aktivitách, cieľoch a postupe prác v zmysle plánu plnenia projektu boli predmetom prednášky na tohtoročnej medzinárodnej konferencii o vodnej energetike Hydroturbo 2018, ktorá sa v termíne od 24. do 27. 09. 2018  konala v Bratislave. Zúčastnilo sa na nej viac ako 150 účastníkov, vrátane ruských zástupcov z moskovskej Power Engineering Instute (MPEI), či napríklad zástupcov z ČKD Blansko Engeneering, a.s., Mavel, a.s., zo Slovenských elektrárni, a.s., ČEZ, a.s., CREA Hydro&Energy, z.s., E.ON a takisto odborníkov zo SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku a podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK.

Okrem prednášky v prvý deň konania konferencie sa účastníci dozvedeli zaujímavosti o projekte aj priamo na Vodnom diele Gabčíkovo v rámci exkurzie týkajúcej sa, ako energetickej, tak i plavebnej časti.

  1. ročník konferencie Hydroturbo 2018 organizovala Katedra hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK. Hydroturbo je medzinárodná konferencia s viac ako 40 ročnou tradíciou. Zameriava sa na oblasť prevádzky, konštrukcie a vývoja vodných turbín. Na konferencii Hydroturbo sa každý druhý rok pravidelne stretávajú špičkoví odborníci z oblasti vodných strojov a dodávatelia týchto zariadení s prevádzkovateľmi vodných elektrární, aby sa podelili o nové poznatky a skúsenosti získané z praxe i výskumu.