12.05.2022

V rámci programu Školenia odborne spôsobilých osôb pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu v Smoleniciach boli tento týždeň prezentované aj aktuality o postupe prác na projekte Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo, ktorý je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy CEF.