21.01.2022

 

VODNÉ DIELO GABČÍKOVO: MODERNIZÁCIA A INOVÁCIA ĽAVEJ PLAVEBNEJ KOMORY

 

Práce súvisiace s inováciou ľavej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo sú už v plnom prúde. Pred samotnou modernizáciou je potrebné staré technológie zdemontovať a zbúrať. Najprv sa začalo s demontážou horných a dolných vrát, aktuálne sa búrajú betóny na hornom zhlaví.