Majstri zvárači v súčasnosti jednotlivé komponenty zvárajú do finálnej podoby. Celkovo sa ľavé krídlo dolných vrát pravej plavebnej komory skladá z ôsmich oceľových dielov, ktoré vážia spolu cca 500 ton.

Zároveň pokračujú aj práce na modernizácii zariadení slúžiacich na vyviazanie plavidla pri vplávaní do komory a práce na hornom zhlaví. Tam sa aktuálne napríklad realizujú vrty pre kotvenie ložísk horných vrát PPLK.