VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, dostala príležitosť prezentovať progres na európskom projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ na odbornom podujatí Vodohospodári v priemysle, ktoré patrí na Slovensku ku konferenciám s najdlhšou tradíciou. Tento rok sa konala online formou z dôvodu situácie zapríčinenej pandémiou COVID-19.

Riaditeľ technického úseku VV, š. p., Tomáš Klein účastníkom priblížil celý proces modernizácie pravej plavebnej komory, ktorá zahŕňala napríklad aj výmenu horných a dolných vrát, stabilizáciu podložia, modernizáciu vyväzovacích prvkov, hydraulického systému napúšťania a vypúšťania komôr, či dynamických ochrán. Príspevok obohatili aj videá modernizovaných celkov.

V zborníku odborných príspevkov z konferencie (ISBN 978-80-971819-6-3) bol publikovaný aj spoluautorský článok zamestnancov VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY ŠTÁTNY PODNIK, v ktorom sú odborne zhodnotené aj čiastkové výsledky z meraní technicko-bezpečnostného dohľadu dosiahnuté v rámci inovácie a modernizácie pravej plavebnej komory.