V septembri 2021 sa v Legnici v Poľsku konala XIX. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O BEZPEČNOSTI VODNÝCH STAVIEB (TECHNICAL DAM CONTROL INTERNATIONAL CONFERENCE). Organizátormi konferencie boli Varšavská technická univerzita, KGHM Polská Meď, a.s., Ústav meteorológie a vodného hospodárstva – národný výskumný ústav a odbor hydrotechnických stavieb Výboru pre stavebníctvo a hydrotechniku Poľskej akadémie vied.

Na konferencii kolegovia z Vodohospodárskej výstavby, š. p., odprezentovali príspevok autorov: Kasana – Panenka – Porubčan – Takáčová : Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu v rámci projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (Performance of technical and safety supervision within the project Upgrade of Gabčíkovo locks) k projektu Upgrade of Gabčíkovo locks.