Gabčíkovo 1.12.2020

Vôbec prvé manipulácie s novými konštrukciami dolných vrát sa uskutočnili v termíne od 25.11 do 26.11.2020, pričom počas prvého dňa sa manipulovalo s ľavým a nasledujúci deň s pravým krídlom vrát. Konštrukcie boli z montážnej – takmer otvorenej polohy pomaly uzatvorené. Prvému pohybu predchádzalo uvoľnenie konštrukcií zo závesov a zaistení, demontáž lešení a kontrola. Manipulácia sa uskutočňovala pomaly, za pomoci lanového navijaka a za neustálej kontroly. Preukázalo sa, že chod bol hladký, bezproblémový, pričom neboli spozorované žiadne nežiadúce javy. Zhotoviteľ aktuálne vykonáva podrobné kontroly a zameranie skutkového stavu. Nasledovať bude nastavenie pevných častí – armatúr muriva (dosadacích a tesniacich) a ich zabetónovanie. Napokon budú na konštrukcie oboch krídel dolných vrát namontované tesnenia a dosadacie dosky. Všetky tieto časti budú pripasované tak, aby dolné vráta v zatvorenej polohe dokonalo priliehali.