Tradičné interdisciplinárne a cezhraničné fórum o súčasných a budúcich aktivitách súvisiacich s rozvojom vodných ciest na Dunaji, ktoré organizoval rakúsky správca vodnej cesty Viadonau GmbH, aj tento rok prinieslo dôležité témy. Ako sú napríklad modernizácia vyväzovacích a vyčkávacích polôh, modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, dôležitý začiatok výstavby na nemeckom Dunaji a prispôsobenie vodnej cesty klimatickej zmene.

 

Zamestnanci VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU, pripravili na fórum zaujímavú prezentáciu o aktuálnych modernizačných prácach v rámci projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (Upgrade of Gabčíkovo locks). Prezentácia je vždy sledovaná s veľkým záujmom, keďže ide o kľúčovú akciu zabezpečovania plynulej a spoľahlivej plavby na vodnej ceste mimoriadneho európskeho významu.

 

Tradičné podujatie rakúskeho správcu vodnej cesty sa aj tento rok s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu konalo on-line formou s približne štyridsiatkou účastníkov. Na konferencii sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia výkonných zložiek podieľajúcich sa na správe a prevádzkovaní vodnej cesty a jej zariadení. Pravidelne sú na podujatie pozývaní aj zástupcovia susedných podunajských štátov so žiadosťou o aktuálny referát v oblasti rozvoja a výstavby vodnej cesty na ich úseku Dunaja.