Vodohospodárska výstavba ukončila na ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo väčšinu prípravných prác potrebných pred začiatkom veľkej inovácie a modernizácie plavebných komôrVodné dielo Gabčíkovo, 18.09.2018VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š.

Rieka Dunaj je druhá najdlhšia rieka v Európe a najdlhšia v Európskej únii. Dunaj možno teda považovať za symbol integrácie Európy a spájanie podunajských krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. V Sobotu 23. júna 2018Bratislava, 28. Marec 2018 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik (VV, š. p.), začala s nevyhnutnými prácami potrebnými pre realizáciu projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, ktorý je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Dnes