Gabčíkovo, 4.10.2021

 

Skúšobná prevádzka pravej plavebnej komory má trvať približne dvanásť dní. Predchádzali jej individuálne skúšky, skúšky funkčností jednotlivých ucelených častí a komplexné skúšky všetkých zariadení, ktoré boli realizované približne pol roka, od marca 2021.

V rámci európskeho  projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ sa ako prvá začala modernizovať a inovovať pravá plavebná komora. Súčasťou prác bola okrem iného aj výmena dvojkrídlových dolných vrát, výmena klapiek horného zhlavia a segmentových horných vrát s príslušenstvami, modernizácia dynamických ochrán komory, modernizácia prvkov na vyväzovanie lodí, modernizácia systému napúšťania a vyprázdňovania komory,  farebné zjednotenie povrchov či realizácia riadiaceho systému plavebných komôr.

Pred uvedením do prevádzky modernizovanej pravej plavebnej komory boli vykonané individuálne skúšky, skúšky funkčností a komplexné skúšky, ktoré boli oficiálne ukončené tento týždeň. Skúšky preverili funkčnosť a spoľahlivosť jednotlivých technologických zariadení pravej komory s dôrazom na bezpečnosť plavby a samotnej prevádzky. Aktuálne prišla na rad skúšobná prevádzka. Trvať má približne dvanásť dní (v zmysle schváleného predloženého plánu skúšok) a v prípade bezproblémového priebehu sa uskutoční záverečné prevzatie a pravá plavebná komora sa oficiálne uvedie do prevádzky. Pre podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV), je to významný míľnik, keď bude inovovaná a modernizovaná plavebná komora slúžiť pre medzinárodnú lodnú dopravu. Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy, modernizácia a aj vďaka inovácii celého riadiaceho systému VV očakáva, že preplavba cez stupeň Gabčíkovo bude rýchlejšia a plynulejšia.

Po úspešnom prevzatí pravej plavebnej komory a uvedení do prevádzky budú pokračovať stavebné práce na inovácii a modernizácii v ľavej plavebnej komore.

Výhradnú zodpovednosť za informácie použité v článku nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.